மருத்துவ கண்டுபிடிப்புகள் - ஆண்டுகள்

இன்று நமது மருத்துவ கண்டுபிடிப்புக்கள் மிகவும் உச்ச நிலையில் காணப்பட்டாலும் அதற்கு நமது முன்னோடிகள் கண்டுபிடிப்புக்கள் தான் அடித்தளமானது. அவர்களின் சிலரது கண்டுபிடிப்புக்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
ஆண்டுகளும் மருத்துவத்துறையின் தந்தை- ஹிப்போகிரட்டீஸ் நோய்கள் பக்டீரியாக்கள்,வைரஸ் மூலமே பரவுகிறது என்பதை முதன்முதலில் நிரூபித்தவர்- ஹிப்போகிரட்டீஸ்- கிரேக்கம்- கி. மு. 460 முதல் கி. மு. 370.

இரத்த சுற்றோட்டம் - வில்லியம் ஹார்வே- பிரித்தானியா-1628.

புற்று நோய் - ரொபர்ட வெய்ன பெரி- அமெரிக்கா-1682.

உடற்கூற்றியல் -அலபர் சர்வானஹாலர்-சுவிஸ்சிலாந்து-1757.

அம்மை குத்தும் முறை  - எட்வேர்ட் ஐன்னர்-அமெரிக்கா -1796.

ஸ்ரெதஸ் கோப்  - ரேனோலானக்-பிரான்ஸ்-1819.

மயக்க மருந்து  - ஐம்ஸ் சிம்பஸன்-பிரித்தானியா-1847.

போலியோ முக்கூட்டு வக்ஸீன் - அல்பெர்ட் சேபின்- அமெரிக்கா-1854.

வெறி நாய்க்கடி சிகிச்சையை   - லூயி பாஸ்டர்-  பிரான்ஸ்-1860.

குஷ்டரேக கிருமி  - ஹான்ஸன்-நோர்வே-1873.

கோலரா காசநோய்க் கிருமி  - றொபர்ட்கோச்- ஐர்மனி-1877.

இரத்தம்உறைதல் - பால்எர்ல்ச்-ஐர்மனி-1884.

புகைப்பட சிகிச்சை  - சே பின்சன-டென்மார்க்-1903.

இதயமின் அலைப்படம் - என்தோவன்-நெதர்லாந்து-1906.

நீரிழிவு நோயை  - பெண்டிக் கெஸட்- கனடா-1921.

திறந்த இருதய அறுவைச் சிகிச்சை- 

சோல்ரன் வில்லிஹெஸ்அமெரிக்கா-1953.